Obchodné podmienky „for BREAK“

Naposledy aktualizované: 14 júna, 2021

1. Objednávka

 • Zákazník môže zadat objednávku online na stránkach snopek.store, alebo telefonicky na tel. čísle +421 905 828 997
 • Zákazník má právo objednávku zrušiť a to najneskôr do 3 minúť od ukutočnenia objednávky a to buď telefonicky na tel.čísle +421 905 828 997, alebo
  osobne na prevádzke.

1.1. Platba

Platbu je možné zrealizovať:

Osobne na prevádzke počas otváracích hodín danej prevádzky (zverejnených na snopek.store), prípadne pri prevzatí tovaru pri dovoze, a to:
a/ hotovosťou
b/ gastro lístkami
c/ platobnou kartou

2. Dodacie a platobné podmienky

 • V prípade dodania kuriérskou službou „for BREAK“ – cena za dovoz závisí od adresy doručenia, ktorú je možné zistiť zadaním svojej adresy na snopek.store
 • Pri prevzatí tovaru priamo na prevádzke

2.1. Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
 • adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania – cca 1 hodina až 1 hodina a 30 min. V prípade, že objednávku nie je možné splniť (dodať) bude zákazník kontaktovaný operátorom a bude mu ponúknutý podobný produkt. V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný operátorom na dohodnutie ďalšieho postupu.
 • vystaviť a priložiť daňový doklad – pokladničný blok

2.2. Kupujúci sa zaväzuje:

 • prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar

3. Reklamácie

3.1. Reklamácie sú vybavované

 • telefonicky denne v čase otváracích hodín (zverejnených na snopek.store) na tel. č. +421 905 828 997
 • prostredníctvom kuriéra „for BREAK“
 • osobne na príslušnej prevádzke počas otváracej doby

3.2. Záruka

Záruka platí max. 30 min. po dodaní tovaru. Tovar je možné reklamovať ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného tovaru, pre reklamáciu musí byť zachovaných 75% objemu z tovaru. Predmetom reklamácie pri dodaní kuriérskou službou nemôže byť dodržanie výdajnej teploty menu. V prípade špecifickej reklamácii je možné pri reklamácii akceptovať menej ako 75% objemu z tovaru. Na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).

3.3. Spôsob vrátenia tovaru

 • osobne
 • prostredníctvom kuriéra „for BREAK“

Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie

 • pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti
 • pri bezhotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime do 30 dní dobropisom na účet platiteľa